Pravidla rybářských závodů na Rybníku Ostrata

REGISTRACE

I.

Soutěžící tým mohou tvořit dvě až tři lovící osoby. 

Přihlášku do každého závodu lze podat pouze online na oficiálních webových stránkách Rybníku Ostrata (www.rybnikostrata.cz), nebo osobně v kamenné prodejně obchodu MR Fishing v Otrokovicích. O schválení, nebo zamítnutí registrace bude zájemce o účast na závodech informován prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou adresu. V případě schválení registrace bude zájemce současně vyzván k provedení platby. Registrace je považována za dokončenou až po připsání požadované částky na účet pořadatele.

Pokud se soutěžící tým s řádně dokončenou registrací nemůže z jakéhokoliv důvodu soutěže zúčastnit, má kapitán týmu povinnost neprodleně informovat pořadatele. Pořadatel nabídne místo týmu, který je v pořadí jako náhradní. Zrušení vlastní účasti může soutěžící tým provést nejpozději 14 dní před zahájením soutěže. Pokud tak učiní později a pořadatel již nesežene náhradní tým, nárok na vrácení peněz zaniká a startovné propadá ve prospěch pořadatele.

Za žádných okolností není možné prodat startovní místo komukoli, kdo není řádně přihlášený mezi náhradníky a není na řadě. Registrace týmu není žádným způsobem přenosná.

Alespoň jeden člen soutěžícího týmu se musí na místo konání závodů dostavit dostatečně včas, aby byl přítomen losování o přiřazení sektoru. V případě nesplnění této podmínky provede losování jako poslední v pořadí za absentující soutěžící tým pořadatel závodu za přítomnosti a svědectví ostatních soutěžících.

PRAVIDLA RYBOLOVU

II.

Soutěžící tým může bez ohledu na počet svých členů lovit maximálně na čtyři pruty současně.

Nahazování prutů je povoleno pouze ze břehu vlastního sektoru. Zavážení jakýmkoliv způsobem či brodění pro nahazování je zakázáno.

V případě nahozených prutů nesmí lovné místo za žádných okolností zůstat bez přítomnosti alespoň jednoho člena soutěžícího týmu. Alespoň jeden člen soutěžícího týmu musí být u nahozených prutů fyzicky přítomen.

Povolen je pouze lov tak zvaně na položenou a Zig Rig.

Použití nahazovacího sonaru je povoleno pouze v čase jednu hodinu před zahájením závodu. Využití jiných typů sonarů je zakázáno. 

III. 

Povolenými nástrahami jsou veškeré kromě živých. Povolenými návnadami jsou vařený partikl, sypké krmení, boilies a pelety. 

Započít se zakrmováním lovného místa je možné nejdříve po ukončení losování, tedy po přiřazení sektoru každému ze soutěžících týmu.

Krmit je povoleno pouze ze břehu lovného místa. Pomocí kobry se smí zakrmovat nonstop a v časech od 7:00 do 8:00, od 14:00 do 15:00 a od 19:00 do 20:00 je povoleno použití zakrmovacích raket.

IV. 

Každý soutěžící tým musí mít a používat podložku typu vana. Ploché podložky nejsou povoleny. Povinnou součástí výbavy je i podběrák o minimální velikosti 80 cm, alespoň 3 saky, backleady a desinfekce pro ryby. Bez této výbavy nebude týmu povolen start v soutěži.

Sakování ryb je povoleno pouze za účelem jejich vážení a dokumentace. Soutěžící tým je pro tyto případy povinen zajistit si alespoň 3 vlastní saky.

Povoleno je pouze používání háčků s mikroprotihrotem. Veškerý úlovek včetně nebodovaných ryb je nutno odháčkovat na polité podložce a šetrně jej vrátit do vody. Pokládání ryb přímo na zem je přísně zakázáno.

Na každém prutu smí být navázaná pouze jedna montáž zahrnující jeden jednoháček. Montáž typu Zig Rig je povolena.

Každý nahozený prut musí mít na vlasci umístěn backlead.

Stojan na pruty je doporučenou výbavou. Některá lovná místa neumožňují umístění vidliček.

Používání a umisťování jakéhokoliv typu bójek je zakázáno. 

V. 

Bivakování v areálu Rybník Ostrata je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím.

Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru. Vstupovat do sektorů konkurenčních týmů je povoleno pouze po předchozím souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Jakkoli jinak zasahovat do sektorů sousedních týmů je přísně zakázáno.

Vstup do vody je povolen pouze za účelem podebrání úlovku a jeho navrácení zpět do vody.

VI. 

Členové soutěžícího týmu jsou zodpovědní za neprodlené ohlášení svého úlovku rozhodčímu. 

Každý den soutěže provedou rozhodčí náhodný výběr alespoň jednoho týmu, který následně podstoupí kontrolu montáží.

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ

I.

Pořadí soutěžících týmu, které budou losovat o přiřazení sektoru rozhodne předešlé losování, v němž budou týmy losovat v pořadí určeném na základě času platně dokončené registrace k závodu.

II.

Jakékoli opakované hrubé porušení Pravidel rybářských závodů na Rybníku Ostrata či Pravidel rybolovu na Rybníku Ostrata povede k okamžitému vyloučení soutěžícího týmu ze závodu bez nároku na náhradu. 

Podmínkou pro nahlášení porušení pravidel rozhodčímu je složení kauce ve výši 1 000 Kč. Kauce je vratná pouze v případě, že se hlášený prohřešek potvrdí být pravdou.

III.

Započitatelným úlovkem jsou pouze kapři a amuři s minimální váhou 4 kg.

Do bodování se započítává pouze pět ryb nejvyšší hmotnosti. Celkovým vítězem se stane soutěžící tým s nejvyšším číslem součtu vah těchto ryb.

Zdolaný úlovek, jenž nebude mít háček zaseknutý v tlamě ryby, není možné započítat.

V případě zamotání ryby do vázky může rozhodčí soutěžícímu týmu nařídit zdolávání ze člunu. Takto získaný úlovek však nebude bodován.

Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek zdolán a vytažen z vody nejpozději do 30ti minut od oficiálního ukončení soutěže. Pokud se tak v tomto časovém limitu nestane, není možné úlovek započítat.

IV.

Pro každý závod individuálně bude pořadatelem založena soukromá chatovací skupina na Messengeru, do které budou jednotliví členové soutěžících týmů pozváni.

Po ulovení kapra či amura nad 10 kg je nutné tuto skutečnost ihned nahlásit prostřednictvím k tomu určené chatovací skupiny na Messengeru, nebo na čísle +420 775 730 910. Jakmile proběhne řádné zvážení a dokumentace úlovku, musí být ryba neprodleně puštěna zpět do vody.

Úlovek musí být vážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které budou mít k dispozici rozhodčí.

Veškeré započitatelné úlovky budou zapisovány do dvou registračních listin úlovků. Jedna bude svěřena pouze do rukou rozhodčích a druhá, duplicitní bude ponechána soutěžícímu týmu. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré dotazy a nejasnosti v pravidlech konzultujte s rozhodčími před začátkem soutěže.

Zranit, usmrtit, přepravovat, prodávat či jinak nevhodně zacházet s jakýmkoliv úlovkem je přísně zakázáno.

Veškeré počínání v rámci závodů konají členové soutěžících týmů na své vlastní nebezpečí, pořadatel za ně nenese žádnou odpovědnost.